IV Międzynarodowa Konferencja Doktorantów nt. „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie", Kraków
W dniach 21-22.03.2015 r. doktoranci Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Paweł Radzikowski i Adam Berbeć - wzięli udział w IV Międzynarodowej Konferencji Doktorantów nt.
Opinia zespołu KIK dotycząca projektu nowego Rozporządzenia PROW 2014-2020
W dniu 23.02.2015 r. zespół realizujący projekt KIK/25 przekazał Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi opinię dotyczącą projektu nowego Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej...
Wizyta monitoringowa i III Posiedzenie Komitetu Sterującego, Puławy
W dniu 19.12.2014 r. w Willi Samotnia w Puławach odbyły się dwa spotkania w ramach projektu KIK/25. W godzinach porannych miała miejsce wizyta monitoringowa zorganizowana przez Biuro Szwajcarskie...
"Przyrodnicze perełki ziemi lubelskiej" - najnowsza publikacja
W kwartalniku „PTAKI” 4/2014 ukazała się kolejna publikacja w ramach projektu KIK/25. Autorami pracy pt. „Przyrodnicze perełki ziemi lubelskiej” są: B. Wołczuk (OTOP), J. Krogulec (OTOP), M. Stańska (UPH w Siedlcach), I. Hajdamowicz (UPH w Siedlcach), P. Dzierża (ITP w Falentach) oraz K. Brzezińska (ITP w Falentach).

Strony

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus