Walne Zebranie Członków OTOP, Izabelin
W dniu 20.09. 2014 r. w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w podwarszawskim Izabelinie odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Członków OTOP. Elementem uatrakcyjniającym wydarzenie były stoiska promujące wszystkie projekty jakie realizowane są w Towarzystwie. 
V Międzynarodowym Sympozjum Naukowym dla Doktorantów i Studentów Uczelni Rolniczych, Bydgoszcz / Inowrocław
W dniach 18-20.09.2014 r. w Inowrocławiu odbyło się V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe dla Doktorantów i Studentów Uczelni Rolniczych „Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”, 
VI Posiedzenie Komitetu Technicznego, Urszulin
W dniach 04-05.09.2014 r. odbyło się VI Posiedzenie Komitetu Technicznego w ramach projektu KIK/25 “Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”. 
Publikacja popularno – naukowa o bioróżnorodności i projekcie KIK/25
W kwartalniku „Wieś jutra” [kwiecień – czerwiec 2(179) 2014] ukazała się kolejna publikacja w ramach projektu KIK/25. Autorem jest mgr Adam Berbeć, doktorant Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Strony

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus