Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych Sprzyjających Bioróżnorodności
W ramach projektu KIK/25 opracowano "Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych Sprzyjających Bioróżnorodności". W prace nad opracowaniem merytorycznym Kodeksu zaangażowany był zespół 25 ekspertów z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska pod kierownictwem dr Jarosława Stalengi (IUNG-PIB w Puławach).
II Międzynarodowa Konferencja, Puławy
W dniach 27-28.09.2016 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się w ramach projektu KIK/25 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.  „Biodiversity conservation on farmlands at crossroads”
Warsztaty dla pracowników administracji
Warsztatami w Busku Zdroju i Sanoku w dniu 05.09.2016 r. rozpoczęto cykl 40 szkoleń dla pracowników administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, doradców rolnośrodowiskowych i nauczycieli.
XX Międzynarodowy Kongres Arachnologiczny, Golden, Colorado, USA
W dniach 02-09.07.2016 r. w Golden (Colorado, USA) odbył się XX Międzynarodowy Kongres Arachnologiczny - najważniejsze naukowe wydarzenie arachnologiczne. Kongres organizowany jest raz na trzy lata i gromadzi najlepszych specjalistów w dziedzinie arachnologii z całego świata.

Strony

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus