X Posiedzenie Komitetu Technicznego, Puławy
W dniach 09-10.03.2016 roku w Puławach, miało miejsce X Posiedzenie Komitetu Technicznego w ramach projektu KIK/25. Podczas spotkania szczegółowo został omówiony materiał nagrany w drugiej połowie 2015 roku na ternie województwa lubelskiego, który będzie stanowił podstawę sześciu filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Rolnictwo dla bioróżnorodności-bioróżnorodność dla człowieka”.
The Role of Biological Diversity in Agroecosystems and Organic Farming- najnowsza publikacja w projekcie KIK/25
W lutym 2016 roku zaprezentowano kolejną, tym razem anglojęzyczną  publikację w ramach projektu KIK/25. " The Role of Biological Diversity in Agroecosystems and Organic Farming" to rozdział monografii na temat znaczenia bioróżnorodności w rolnictwie ekologicznym.
IX Posiedzenie Komitetu Technicznego oraz IV Posiedzenie Komitetu Sterującego, Kazmierz Dolny
W dniach 02-03.12.2015 r.  w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się IX Posiedzenie Komitetu Technicznego oraz IV Posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu KIK/25 “Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”.
Konferencja naukowa "Gospodarowanie na obszarach cennych przyrodniczo", Biała Podlaska
W dniu 20.11.2015 r. w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej, odbyła się konferencja naukowa nt.  "Gospodarowanie na obszarach cennych przyrodniczo". Projekt KIK/25 reprezentowany był przez doktorantów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,

Strony

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus