Czy znasz te rośliny i motyle? Gatunki wskaźnikowe łąk i pól cennych przyrodniczo
„ Czy znasz te rośliny i motyle? Gatunki wskaźnikowe łąk i pól cennych przyrodniczo” to tytuł broszury edukacyjnej opracowanej w ramach projektu KIK/25. W broszurze opisano wybrane gatunki chwastów polnych oraz roślin i motyli występujących na łąkach, mających istotne znaczenie dla przyrody terenów rolniczych
Metodyka tworzenia systemu monitoringu efektów bioróżnorodnościowych programu rolnośrodowiskowego
W ramach projektu KIK/25, w latach 2012-2016, na terenie województwa lubelskiego prowadzono zintegrowany monitoring efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego oraz innych praktyk rolniczych obejmujący florę, siedliska przyrodnicze, pająki, owady prostoskrzydłe, motyle dzienne i ptaki.
Rekomendacje zmian w programie rolnośrodowiskowym
Kolejnym opracowaniem wykorzystującym materiały i doświadczenia zebrane w ramach projektu KIK/25 są „Rekomendacje zmian w programie rolnośrodowiskowym” (opracowanie zbiorowe pod redakcją Jarosława Stalengi, Kamili Brzezińskiej oraz Marka Jobdy).
Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych Sprzyjających Bioróżnorodności
W ramach projektu KIK/25 opracowano "Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych Sprzyjających Bioróżnorodności". W prace nad opracowaniem merytorycznym Kodeksu zaangażowany był zespół 25 ekspertów z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska pod kierownictwem dr Jarosława Stalengi (IUNG-PIB w Puławach).

Strony

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus