Code of good agricultural practises supporting biodiversity. Polish point of view
W zakładce „Downloads” zamieszczono anglojęzyczną wersję Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych Sprzyjających Bioróżnorodności (Code of good agricultural practises supporting biodiversity. Polish point of view). Kodeks opracowany w ramach projektu KIK/25
Staż naukowy w Bern University of Applied Sciences
W dniach 19.11-18.12.2016 r. pracownicy IUNG-PIB: dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk i dr Adam K. Berbeć, przebywali na stażu naukowym w Bern University of Applied Sciences (School of Agricultural, Forest and Food Sciences) w Zollikofen, w Szwajcarii.
Cenne i rzadkie gatunki ptaków na użytkach rolnych
Cennym i rzadkim gatunkom ptaków krajobrazu rolniczego poświęcono kolejną broszurę opracowaną w projekcie KIK/25. Broszura zawiera opisy kilkunastu wybranych gatunków ptaków występujących na użytkach rolnych, np. rycyka (Limosa limosa), czajki (Vanellus vanellus) czy kszyka (Gallinago gallinago).
Znaczenie pająków w agrocenozach
„Znaczenie pająków w agrocenozach” to kolejna broszura edukacyjna opracowana w przez zespół projektu KIK/25.  W broszurze zawarto opisy oraz zdjęcia najliczniejszych rodzin pająków występujących w uprawach zbóż i na łąkach. Podkreślono również ważną rolę pająków, które jako naturalni wrogowie szkodników świadczą usługi ekosystemowe na rzecz rolnictwa

Strony

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus