Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Puławy
W dniach 24-25 kwietnia 2012 r. odbyła się w IUNG-PIB Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Effectiveness of agri-environment scheme in protection of biodiversity”, organizowana w ramach projektu „Ochrona różnorodności cennych

Strony

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus