Wizyta szwajcarskich dziennikarzy w IUNG-PIB w Puławach
W dniu 17.08.2012 IUNG-PIB odwiedziło dwóch dziennikarzy ze Szwajcarii:  Susana Jourdan i Jacques Mirenowicz wraz z przedstawicielem Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy –
Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Puławy
W dniach 24-25 kwietnia 2012 r. odbyła się w IUNG-PIB Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Effectiveness of agri-environment scheme in protection of biodiversity”, organizowana w ramach projektu „Ochrona różnorodności cennych

Strony

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus