Konferencja Naukowa, Falenty
W dniach 25-26 kwietnia 2013 r. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, odbyła się Konferencja Naukowa pt.  „Priorytety zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 w świetle badań naukowych”
Trzecie Posiedzenie Komitetu Technicznego
W dniach 22-23.01.2013 w IUNG- PIB w Puławach odbyło się III Posiedzenie Komitetu Technicznego w ramach projektu KIK/25 „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlis
Warsztaty w Falentach
W dniu 05.11.2012 Instytut Technologiczo- Przyrodniczy w Falentach zorganizował warsztaty pt: „Metodyka monitoringu bioróżnorodności i badania wpływu użytkowania rolniczego na różnorodność wybranych grup organizmów na trwałych użytkach zielonych".
Drugie Posiedzenie Komitetu Technicznego
Drugie Posiedzenie Komitetu Technicznego w ramach projektu KIK/25  pt.

Strony

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus