Rekomendacje zmian w programie rolnośrodowiskowym
Kolejnym opracowaniem wykorzystującym materiały i doświadczenia zebrane w ramach projektu KIK/25 są „Rekomendacje zmian w programie rolnośrodowiskowym” (opracowanie zbiorowe pod redakcją Jarosława Stalengi, Kamili Brzezińskiej oraz Marka Jobdy).
Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych Sprzyjających Bioróżnorodności
W ramach projektu KIK/25 opracowano Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych Sprzyjających Bioróżnorodności. W prace nad opracowaniem merytorycznym Kodeksu zaangażowany był zespół 25 ekspertów z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska pod kierownictwem dr Jarosława Stalengi (IUNG-PIB w Puławach).
II Międzynarodowa Konferencja, Puławy
W dniach 27-28.09.2016 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się w ramach projektu KIK/25 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.  „Biodiversity conservation on farmlands at crossroads”
Warsztaty dla pracowników administracji
http://www.agropronatura.pl/pl/Program rolnośrodowiskowyWarsztatami w Busku Zdroju i Sanoku w dniu 05.09.2016 r. rozpoczęto cykl 40 szkoleń dla pracowników administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, doradców rolnośrodowiskowych i nauczycieli.

Strony

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus