Aktualności

Cenne i rzadkie gatunki ptaków na użytkach rolnych
Cennym i rzadkim gatunkom ptaków krajobrazu rolniczego poświęcono kolejną broszurę opracowaną w projekcie KIK/25. Broszura zawiera opisy kilkunastu wybranych gatunków ptaków występujących na użytkach rolnych, np. rycyka (Limosa limosa), czajki (Vanellus vanellus) czy kszyka (Gallinago gallinago).
Znaczenie pająków w agrocenozach
„Znaczenie pająków w agrocenozach” to kolejna broszura edukacyjna opracowana w przez zespół projektu KIK/25.  W broszurze zawarto opisy oraz zdjęcia najliczniejszych rodzin pająków występujących w uprawach zbóż i na łąkach. Podkreślono również ważną rolę pająków, które jako naturalni wrogowie szkodników świadczą usługi ekosystemowe na rzecz rolnictwa
Czy znasz te rośliny i motyle? Gatunki wskaźnikowe łąk i pól cennych przyrodniczo
„ Czy znasz te rośliny i motyle? Gatunki wskaźnikowe łąk i pól cennych przyrodniczo” to tytuł broszury edukacyjnej opracowanej w ramach projektu KIK/25. W broszurze opisano wybrane gatunki chwastów polnych oraz roślin i motyli występujących na łąkach, mających istotne znaczenie dla przyrody terenów rolniczych
Metodyka tworzenia systemu monitoringu efektów bioróżnorodnościowych programu rolnośrodowiskowego
W ramach projektu KIK/25, w latach 2012-2016, na terenie województwa lubelskiego prowadzono zintegrowany monitoring efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego oraz innych praktyk rolniczych obejmujący florę, siedliska przyrodnicze, pająki, owady prostoskrzydłe, motyle dzienne i ptaki.

Strony

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus