Partnerstwo

 

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA (PARTNER WIODĄCY)

 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

www.iung.pulawy.pl

 

Zespół badawczy:

dr Jarosław Stalenga; e-mail: stalenga@iung.pulawy.pl; tel. + 48 81 4786 808

dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk; e-mail: bszewczyk@iung.pulawy.pl; tel.+48 81 4786 803

dr hab. Mariola Staniak; e-mail: staniakm@iung.pulawy.pl

dr Katarzyna Żyłowska; e-mail: kmizak@iung.pulawy.pl

dr hab. Rafał Pudełko; e-mail: rpudelko@iung.pulawy.pl

mgr Adam Berbeć; e-mail: aberbec@iung.pulawy.pl

mgr Paweł Radzikowski; e-mail: pradzikowski@iung.pulawy.pl

mgr Małgorzata Kozak; e-mail: mkozak@iung.pulawy.pl

mgr Anna Jędrejek; e-mail:azurek@iung.pulawy.pl

 

Koordynator ds. administracyjno-finansowych

mgr Magdalena Feledyn; e-mail: mfeledyn@iung.pulawy.pl; tel. + 48 81 4786 742

 

Sprawozdawczość i finanse:

mgr Joanna Wiącek; e-mail: jwiacek@iung.pulawy.p; tel. + 48 81 4786 741

mgr Barbara Kamińska;e-mail: bkamin@iung.pulawy.pl; tel. +48 81 4786 747

mgr Małgorzata Mizak; e-mail: mmizak@iung.pulawy.pl; tel. + 48 81 4786 746

 

 

PARTNERZY PROJEKTU:

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k/ Warszawy

www.otop.org.pl

 

 

 

 

 

 

Zespół badawczy:

dr Jarosław Krogulec; e-mail: jaroslaw.krogulec@otop.org.pl; tel.+48 22 761 82 05 wew. 601

mgr Bernadetta Wołczuk; e-mail: bernadetta.wolczuk@otop.org.pl; tel.+48 22 761 82 05 wew. 602

 

Sprawozdawczość i finanse:

mgr Anna Łukawska; e-mail: anna.lukawska@otop.org.pl; tel. +48 22 761 82 05 wew. 158.

__________________________________

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

Oddział w Lublinie: ul. Głęboka 29/2, 20-612 Lublin

www.itep.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół badawczy:

mgr Kamila Brzezińska; e-mail: k.brzezinska@itp.edu.pl; tel. + 48  22 735 75 76, Falenty

mgr Paulina Dzierża

mgr Beata Grabowska

mgr Grzegorz Kaliszewski

mgr Piotr Nasiłowski

oraz inni pracownicy Zakładu Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego ITP

 

Sprawozdawczość i finanse:

mgr Angelika Grodzka; a.grodzka@itp.edu.pl; tel. +48 22 507 98 07, Falenty

mgr Sławomir Ostrzyżek; s.ostrzyzek@itp.edu.pl; tel. +48 22 735 75 76, Falenty

__________________________________

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce

www.uph.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Zespół badawczy:

dr Marzena Stańska; e-mail: stanska@uph.edu.pl; tel.+ 48 25 643 13 58

dr Izabela Hajdamowicz; e-mail: hajdamo@uph.edu.pl; tel. +48 25 643 13 49

mgr Andreas Hirler

mgr Lukasz Nicewicz

oraz grupa wolonatriuszy i magistranci Katedry Zoologii UPH w Siedlcach

 

Sprawozdawczość i finanse:

mgr Agnieszka Guzek; e-mail: agnieszkag2@op.pl

__________________________________

 

 

 

 

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus