Kontakt

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

ul. Czartoryskich 8,

24-100 Puławy

www.iung.pulawy.pl

 

Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej

dr Jarosław Stalenga

Koordynator Projektu KIK/25

e-mail: stalenga@iung.pulawy.pl

tel. 81 4786 808

 

mgr Magdalena Feledyn

Koordynator Projektu ds. Administracyjno-Finansowych

e-mail: mfeledyn@iung.pulawy.pl

tel. 81 4786 742

 

mgr Barbara Kamińska

Asystent Koordynatora Projektu

e-mail: bkamin@iung.pulawy.pl

tel. 81 4786 747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus